Navedene cene primenjuju se u periodu od 07h do 22h, u periodu od 22h do 07h usluge se naplaćuju sa 50% uvećanja u odnosu na redovnu cenu.

Laboratorija

Dijagnostika

Opšta, interna i fizikalna

Hirurgija i ortopedija