Vađenje cevčica u opštoj anesteziji

Nazad
Cevčice, koje se hirurškom intervencijom plasiraju u bubne opne, ostaju u uhu od 6 meseci do godinu dana. Ukoliko cevčice ne ispadnu do godinu dana, odstranjuju se u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka