Timpanoplastika

Nazad
Operacija srednjeg uha ? timpanoplastika ? sastoji se od odstranjenja upalnog tkiva, rekonstrukcije bubnjića (miringoplastika) i rekonstrukcije lanca slušnih košćica (osikuloplastika) pomoću vlastitog tkiva pacijenta ili implantatom.
Usluga obuhvata operaciju, opštu anesteziju i preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka