Repozicija rupturirane bubne opne u opštoj anesteziji

Nazad
Hirurško zbrinjavanje ruptura (pucanja, probijanja) bubne opne, u opštoj anesteziji, pod kontrolom mikroskopa.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka