Repozicija nosa u opštoj anesteziji

Nazad
Repozicija nosne kosti se vrši kod preloma svežih nosnih kostiju, koji se dele na zatvorene (gde nema komunikacije fragmenata sa spoljašnjom sredinom), kao i na otvorene (gde postoji oštećenje mekih tkiva). Instrumentalna repozicija nosnih kostiju se obavlja u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju i oporavak u sklopu dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka