Operacija sva tri krajnika sa ugradnjom cevčica

Nazad
Hiruška intervencija pravljenja reza na bubnoj opni i ubacivanja ventilacione cevčice, u opštoj anesteziji. Pravi se sasvim mali rez, zatim se kroz njega odstranjuje sekret iz srednjeg uha, a potom se plasira ventilaciona cevčica. Uz ovu intervenciju se uklanjaju krajnici, kao glavni uzročnici nastanka ovog problema.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 2 bolnička dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka