Miringotomija sa implantacijom aeracionih cevčica radiotalasima

Nazad
Hiruška intervencija pravljenja reza, radiotalasnim nožem, na bubnoj opni i ubacivanja ventilacione cevčice u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Pravi se sasvim mali rez, zatim se kroz njega odstranjuje sekret iz srednjeg uha, a potom se plasira ventilaciona cevčica.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Planirani boravak u trajanju od 1 bolničkog dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka