Paket za procenu stresa organizma

Nazad
Stres je stanje organizma koje nastaje kada produkcija slobodnih radikala nadvlada sposobnost tela da ih neutralizuje, odnosno eliminiše. Može da nastane usled manjka antioksidanasa ili obilja slobodnih radikala. Oksidativni stres ima veliku ulogu u nastanku i razvoju kardiovaskularnih i infektivnih bolesti, karcinoma, dijabetesa, neurodegenerativnih i lokomotornih poremećaja poput Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, urogenitalnih i digestivnih oboljenja, kao i u procesu starenja. Zato je procena zdravstvenog stanja na osnovu merenja nivoa oksidativnog stresa, od izuzetne važnosti za prevenciju bolesti, sprečavanje daljih komplikacija u slučaju već postojećih hroničnih oboljenja, kao i sveukupnog poboljšanje zdravlja.
Usluga obuhvata pregled specijaliste, laboratorijske analize, tumačenje rezultata i prepisivanje adekvatnog dijetetskog režima i suplementacije. Planirana kontrola lekara specijaliste i kontrolne analize koje se obavljaju 3 meseca po dijagnostici, se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka