Dr Pandurović Milena

Nazad
OBRAZOVANJE

2000 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2005 - Na Medicinskom fakultetu u Beogradu položila specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom sa odličnim uspehom
2011 - Odbrana završnog akademskog specijalističkog rada na temu "Abdominalni kompartment sindrom kod bolesnika sa tupom abdominalnom povredom"(mentor Doc Dr Đorđe Bajec) sa odličnim uspehom
Završila Specijalističke akademske studije,grupa Digestivni sistem na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2010/11 - Upisala Doktorske studije iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu koje je uspešno završila školske 2012/13


RADNO ISKUSTVO

2002 - 2013 - Klinički Centar Srbije - anesteziolog -Urgentni Centar,Centar za anesteziologiju sa reanimatologijom
2011 - Šef anestezije pri operacionoj sali Urgentnog centra KCS
2013 - Na mestu načelnika službe anestezije sa reanimacijom u Opštoj Bolnici MEDIGROUP


REFERENCE / STRUČNI RADOVI / ČLANSTVA

Stručna usavršavanja:
2006 - University Hospital Eppendorf - Hamburg - studijski boravak u jedinici intenzivnog lečenja.
2008 - University Hospital Duseldorf, novine u lečenju kritično obolelih pacijenata
2010 - Oslo University Hospital Norway,hiruška terapija ekstremne gojaznosti
2011 - Briž,University Hospital,novine u anesteziološkim tehnikama kod hiruškog lečenja ekstremne gojaznosti

- Članica je - Evropsko udruženja intenzivista (ESICM), Evropsko udruženje anesteziologa (ESA), Društvo intenzivista Srbije,Srpsko lekarsko društvo (SLD)
- Autor je mnogobrojnih naučnih i stručnih radova, udžbenika i pratktikuma
- Aktivni je učesnik domaćih i medjunarodnih kongresa, predavač po pozivu, saradnik i učesnik na projektima u saradnji sa naučnim institucijama i međunarodnoj saradnji

Stručni tekstovi:

Za porođaj bez bola - Epidural

KLIKNITE OVDE ZA PRIKAZ OSTALIH USLUGA IZ OVE GRUPE