Transfuzija krvi i krvnih derivata - I doza

Nazad
Transfuzija krvi i krvnih derivata se primenjuje kroz venu, putem sistema. Davanje jedne doze krvi (jedinica krvi oko 300 ml ) i/ili derivata krvi (plazma, eritrociti, trombociti, leukociti), obično traje oko 2-4 h. Obavezna testiranja za svaku jedinicu krvi podrazumevaju: određivanje krvne grupe u ABO i Rh(D) sistemu, ispitivanje prisustva iregularnih antitela, izvođenje testova, kojima se proverava prisustvo markera bolesti koje se mogu preneti putem krvi (hepatitis B,C, AIDS-SIDA, sifilis).Terapijska transfuzija se primenjuje i u operativnom i u konzervativnom lečenju.
Usluga obuhvata neophodne analize, interreakciju, trebovanje, i aplikaciju krvi i/ili krvnih derivata.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka