Perkutana koronarna intervencija (PCI)

Nazad
Perkutana koronarna intervencija je terapijska procedura kojom se na mestu suženja koronarnog krvnog suda plasira intravaskularna proteza (stent), čime se proširi suženi krvni sud. Perkutana koronarna intervencija može biti hitna: kod akutnog infarkta miokarda i kod bolesnika sa ponavljanim bolovima u grudima, koji se javljaju u miru i praćeni su EKG promenama poremećajima srčanog ritma i/ili hemodinamski nestabinih bolesnika ili planirana, najčešće nakon konzilijarne odluke kardiologa i kardiohirurga. Može se izvoditi u nastavku dijagnostičke koronarografije ili kao posebna procedura.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju i preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana. Ugradni materijal i dodatna dijagnostika se naplaćuju po važećem cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka