Paravertebralna blokada nerva

Nazad
Blokade perifernih nerava su jedan od načina lečenja neuralgija (bolova uzrokovanih direktnim oštećenjem nerava) i kompresivnih neuropatija(uklještenja perifernih nerava). U zahvaćeni nerv ili njegovu neposrednu blizinu ubrizgava se odgovarajuće sredstvo za presecanje bola.
Usluga obuhvata intervenciju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka