Opšta OET-a - pedijatrijski anesteziolog dr. Nikola Stanković

Nazad
Opšta anestezija podrazumeva primenu posebne grupe lekova koji kroz intravensku (IV) liniju ili preko organa za disanje, organizmu obezbeđuju potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (anelgezija) uz mišićnu relaksaciju u toku operacije. Aplikaciju opšte anestezije uz stručni nadzor kod pedijatrijskih pacijenata obavlja dr Stanković Nikola.
Usluga obuhvata aplikaciju opšte anestezije za pedijatrijske pacijente

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka