Opšta endotrahealna anestezija

Nazad
Anestezija je medicinska metoda anesteziologije, koja uz primenu anestetika i drugih lekova u organizmu čoveka dovodi do ?isključenja bola? i ?lekovima izazvanog sna?.Primenjuje se u toku operativnih zahvata i drugih metoda dijagnostike i lečenja vrlo složenih stanja.

Opšta anestezija podrazumeva primenu posebne grupe lekova koji kroz intravensku (IV) liniju ili preko organa za disanje, organizmu obezbeđuju potpuno odsustvo svesti (amnezija) i bola (anelgezija) uz mišićnu relaksaciju u toku operacije. Endotrahealna anestezija postiže se i održava anesteticima u gasovitom obliku, koji u organizam dospevaju sa udahnutim vazduhom u plućima. Za ovu vrstu anestezije koristi se smeša gasova koja se plastičnim sistemom cevi preko endotrahealnog tubusa ili putem maske za lice, u strogo kontrolisanim uslovima unosi u disajni sistem bolesnika. Uz gasove za anesteziju, dodaju se i lekovi koji obezbeđuju relaksaciju mišića i neosetljivost na bol. Ova vrsta anestezije je najčešće primenjivani oblik anestezije.
Usluga obuhvata aplikaciju opšte endotrahealne anestezije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka