Opservacija kod primene transfuzije

Nazad
Tokom transfuzije opservacija bolesnika je obavezna i predviđa prisustvo lekara i/ili medicinskog tehničara tokom prvih 15 minuta od početka transfundovanja svake krvne komponente, kao i 2 do 4 sata posle primene.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka