Koronarografija

Nazad
Koronarografija je invazivna dijagnostička procedura, koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici i lečenju koronarne bolesti. Na osnovu nalaza koronarografije se određuju

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka