Klizma

Nazad
Klizma je metod kojom se tečnost uliva u debelo crevo, i primenjuje se kao terapijska mera u lečenju opstipacije -zatvora (u cilju čišćenja i pražnjenja creva), u dijagnostičke svrhe (kao priprema za obavljanje pregleda, intervencija i operacija), u svrhe lečenja i ishrane. Indikuje je lekar, i potom se prati njen efekat.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka