Intravenska aplikacija Ferrovin 100mg/5ml

Nazad
Ferrovin amp 1x100mg/5ml - intravenska aplikacija preparata gvožđa.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka