Intraoperativno spašavanje krvi - Cell saver

Nazad
Intraoperativna autologa transfuzija krvi, primenom aparata cell saver - prilikom operativnog zahvata se posebnim sistemom prikuplja izgubljena krv, filtrira kroz aparat i vraća transfuzijom u telo pacijenta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka