Aplikacija fibrinskog lepka

Nazad
Fibrinski lepak se koristi kao hemostatik, u cilju zaustavljanja nehirurškog profuznog krvarenja, isključivo u hospitalnim uslovima.
Usluga obuhvata isključivo aplikaciju fibrinskog lepka tokom hospitalnog lečenja pacijenta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka