Prisustvo pratnje tokom 24 sata

Nazad
Prisustvo pratnje uz pacijenta u stacionaru bolnice, u trajanju od 24 h.
Usluga obuhvata smeštaj i ishranu za pratnju, u stacionaru bolnice tokom 24h.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka