Dnevna bolnica - boravak

Nazad
Usluge boravka u dnevnoj bolnici se pružaju pacijentima koji ne zahtevaju kontinuirano lečenje u bolnici. Mnoge operativne usluge, rehabilitacija i terapijski tretmani se pružaju u okviru usluga uz boravak u dnevnoj bolnici.
Usluga obuhvata boravak u dnevnoj bolnici u trajanju od 12 sati.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka