Boravak oca u stacionaru porodilišta

Nazad
Boravak oca (ili pratioca) uz majku, u stacionaru porodilišta, u trajanju od 24 h.
Usluga obuhvata smeštaj oca (ili pratioca) uz majku, u stacionaru porodilišta, tokom 24 h.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka