Preoperativni pregled specijaliste interne medicine

Nazad
Specijalistički pregled u cilju preoperativne pripreme pacijenta i dobijanja saglasnosti za opštu anesteziju.
Usluga obuhvata internističku pripremu pacijenta za intervenciju ili operaciju koja se obavlja u ustanovi.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka