Postavljanje 48h holtera krvnog pritiska

Nazad
Neinvanzivno snimanje vrednosti krvnog pritiska digitalnim aparatom HOLTER, koji pacijent nosi neprekidno 48h. Monitra se na nadlakticu, i vrši merenje krvnog pritska, pulsa i arterijske krutosti na 48 h. Merenja se vrše na programirani period - od 10 do 180 minuta, a vrednosti se registruju u digitalnoj formi, u unutrašnjoj memoriji. Koristi se u svim slučajevima povećanja, smanjenja ili oscilovanja krvnog pritiska.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka