Postavljanje 48h holtera EKG

Nazad
Holter TA meri varijacije krvnok pritiska 24 sata. Pacijent dolazi prvog dana da se postavi holter, a potom odlazi i obavlja svakodnevne aktivnosti. Sutradan dolazi u isto vreme kako bi se holter skinuo i očitao.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka