Koronarografija

Nazad
Koronarografija je invazivna dijagnostička porcedura, koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici i lečenju koronarne bolesti. Na osnovu nalaza koronarografije se određuju dalji modaliteti lečenja: nastavak medikamentozne terapije, plasiranje intravaskularnih proeza (stentova), ili hirurška revaskularizacija operacijom aortkoronarnog premošćavanja.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju i preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana. Ugradni materijal se naplaćuje po važećem cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka