Elektrokonverzija srčanog ritma

Nazad
Kardioverzija označava jednu od metoda u kardiologiji, koja se često planirano izvodi da bi se uspostavio sinusni ritam kod bolesnika sa perzistentnom tahiaritmijom: kod pretkomorske fibrilacije ili u slučajevima kada je aritmija osnovni faktor odgovoran za akutnu srčanu insuficijenciju, hipotenziju, ili pogoršanje angine pektoris kod bolesnika sa koronarnom bolešću. Kardioverzija se postiže električnim šokom. Električna kardioverzija je standardna procedura u kardiologiji. Kardioverzija električnim šokom zasniva se na upotrebi kratkotrajnog električnog šoka preko elektroda postavljenih na grudnom košu bolesnika. Jedna elektroda postavlja se na predeo vrha srca, a druga, desno na gomji deo grudne kosti, da bi se primenom električnog šoka jednosmeme struje (DC-direct current) izvršila depolarizacija srčanog mišića (miokarda) i prekinula tahikardija, odnosno tahiaritmija.
Usluga obuhvata elektrokonverziju, opštu anesteziju i boravak u dnevnoj bolnici. Dodatna dijagnostika i laboratorijske analize se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka