Psihofizička priprema trudnice, 10 termina

Nazad
Psihofizičku pripremu za porođaj čini sistem vežbi za: poboljšanje fizičke kondicije, pravilno disanje radi povećanja kapaciteta pluća, ovladavanja posebnim tehnikama disanja i usmeravanja pažnje za obezboljavanje kontrakcija, zauzimanje određenih položaja kojima se ublažava bol i smanjuje pritisak na matericu tokom porođaja, relaksaciju, odnosno upravljanje sopstvenim telom radi što efikasnijeg opuštanja, tehniku napinjanja kojom se uspešno završava porođaj. Sa psihofizičkom pripremom za porođaj, trudnice započinju od 24. nedelje trudnoće, uz saglasnost lekara nakon obavljenog pregleda.
Usluga obuhvata 10 termina psihofizičke pripreme trudnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka