Psihofizička priprema trudnica, 1 termin

Nazad
Psihofizičku pripremu za porođaj čini sistem vežbi za: poboljšanje fizičke kondicije, pravilno disanje radi povećanja kapaciteta pluća, ovladavanje posebnim tehnikama disanja i usmeravanje pažnje za obezboljavanje kontrakcija, zauzimanje određenih položaja kojima se ublažava bol i smanjuje pritisak na matericu tokom porođaja, relaksaciju, odnosno upravljanje sopstvenim telom radi što efikasnijeg opuštanja, tehniku napinjanja, kojom se uspešno završava porođaj. Sa psihofizičkom pripremom za porođaj trudnice započinju od 24. nedelje trudnoće, uz saglasnost lekara nakon obavljenog pregleda.
Usluga obuhvata 1 termin psihofizičke pripreme trudnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka