Dnevna kriva očnog pritiska

Nazad
Utvrđivanje dnevne varijacije vrednosti očnog pritiska, na 2 h, tokom dana.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka