Psihoterapijski i savetodavni rad sa porodicom pacijenta

Nazad
Psihoterapija i savetodavni rad na porodičnom nivou se koristi za interakciju čija je svrha lečenje, odnosno otklanjanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života podsticanjem otvorene komunikacije u porodici, povećanje kohezije, smanjenje konflikata, podsticanje adekvatnog prevladavanja i smanjenje distresa kod članova porodice.
Usluga obuhvata psihoterapijski i savetodavni rad sa porodicom pacijenta, jedan tretman u trajanju od 60 minuta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka