Individualna psihoterapija

Nazad
Individulane psihoterapijske procedure i metode u cilju pružanja konkretne psihološke pomoći oboleloj osobi koja se odnosi na smanjenje distresa, anksioznosti, depresivnosti, demoralisanosti i različitih mogućih psihopatoloških manifestacija, odnosno poboljšanje mentalnog zdravlja pacijenta, otklanjanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života.
Usluga obuhvata individualne psihoterapijske procedure, jedan tretman u trajanju od 45 minuta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka