Auditivni evocirani potencijali - BERA

Nazad
BERA je dijagnostička metoda utvrđivanja funkcije slušnog živca, i dijagnostike patoloških procesa, koji remete prostiranje nervnih impulsa kroz slušni živac. Ispitivanje se radi tako što se pacijentu postave elektrode, a na slušalice mu se puštaju tonovi. Neonatalni skrining sluha, u cilju ranog otkrivanja oštećenja sluha kod novorođenih beba u porodilištu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka