Test poremećaja štitaste žlezde (TRH)

Nazad
TRH test se koristi za detektovanje poremećaja drugih hormona hipofize, kao npr za dijagnozu TSH-oma (tumora koji luči TSH), kod dece sa prevremenim pubertetom (gde je odnos LH/FSH povišen), kod sumnje na akromegaliju (povećano lučenje hormona rasta), prolaktinoma (tumor hipofize koji luči hormon prolaktin) ili kod primarnog hipopituitarizma, gde postoji ispad u funkciji više hormona hipofize.
TRH (thyrotropin releasing hormone) ili tireotropin oslobađajući hormon, je peptid koji se sekretuje u hipotalamusu, a koji stimuliše produkciju TSH kao i oslobađanje prolaktina.
Uzorak krvi se, posle odgovarajuće pripreme uzima bazno, kao i nakon 20 i 60 minuta nakon aplikacije ampule TRH. Po stizanju rezultata endokrinolog pristupa analizi odgovora žlezde na stimulaciju, nakon koje može da se definiše prisustvo ili odsustvo ispada ili preteranog lučenja pojedinih hormona hipofize. Ne postoji posebna priprema za ovaj test već se samo pacijentu savetuje da ne doručkuje, da dođe rano ujutro, kako bi se ispoštovali odgovarajući fiziološki ritmovi lučenja hormona. Jedini neželjeni efekat koji se može osetiti je blaga mučnina, vrtoglavica ili metalni ukus u ustima.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka