Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba

Nazad
Zbrinjavanje zatvorenog preloma skočnog zgloba - dovođenje u anatomsku poziciju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka