Zatvorena repozicija preloma podlaktice

Nazad
Zbrinjavanje zatvorenog preloma podlaktice - dovođenje u anatomsku poziciju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka