Zatvorena repozicija preloma nadlaktice

Nazad
Zbrinjavanje zatvorenog preloma nadlaktice - dovođenje u anatomsku poziciju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka