Zatvorena repozicija luksiranog ramena

Nazad
Zbrinjavanje iščašenja ramena - dovođenje u anatomsku poziciju, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata zatvorenu repoziciju, anesteziju i oporavak u sklopu dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka