Zatvorena repozicija luksiranog kuka

Nazad
Zbrinjavanje iščašenja kuka - dovođenje u anatomski položaj, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata repoziciju kuka i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka