Zatvorena repozicija luksiranog akromioklavikularnog zgloba

Nazad
Vraćanje u anatomsku poziciju, u slučaju iščašenja zgloba smeštenog iznad ramenog zgloba - između ključne kosti i lopatice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka