Vađenje šrafa iz tibiofibularne sindesmoze u lokalnoj anesteziji

Nazad
Uklanjanje materijala za unutrašnju fiksaciju posle operativnog lečenja dislokacije skočnog zgloba.
Usluga obuhvata intervenciju pod lokalnom anestezijom uz oporavak u okviru dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka