Totalna endoproteza kuka - cementna ili bezcementna

Nazad
Ugradnja potpune unutrašnje proteze kuka, sa ili bez upotrebe biološkog lepka, ili koštanog cementa, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Proteza kuka, i preporučeni boravak u trajanju od 5 bolničkih dana, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka