Tenorafija opružača prstiju

Nazad
Hirurško spajanje prekinute tetive opružača prstiju, u regionalnoj anesteziji.
Usluga obuhvata intervenciju, regionalnu anesteziju i oporavak u sklopu dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka