Tenoplastika tetive ekstenzora m.triceps brachii

Nazad
Hirurški zahvat obuhvata plastiku defekta tetive okolnim fascijalnim tkivom.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka