Repozicija rupture pripoja dugog opružača prsta

Nazad
Spajanje tetivnog pripoja dugog opružača prsta za kost, kod otrgnuća tetive.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka