Repozicija i intramedularna ostesinteza preloma nadlaktice

Nazad
Hirurško lečenje preloma nadlaktice, dovođenje preloma kosti ili fragmenata kosti nadlaktice u anatomski položaj i fiksacija upotrebom osteosinteskog materijala (klinovi, ploče i slično), u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka