Reinterventna ligamenoplastika kolena

Nazad
Ponovljena endoskopska rekonstrukcija ligamenta kolena, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 3 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka