Plasiranje Thomas okovratnika

Nazad
Plasiranje okovratnika za fiksaciju vratnog dela kičme.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka