Plasiranje Ilizarovog aparata sa osteotomijom kosti

Nazad
Operacija se primenjuje kod loše sraslih preloma sa posledičnim deformitetom kosti gde po osteotomiji kosti sledi korekcija deformiteta kosti, a potom se aplikuje spoljni fiksator tipa Ilizarov. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju, opštu anesteziju, aplikaciju spoljnog fiksatora i preporučeni boravak u trajanju od 5 bolničkih dana. Spoljni fiksator tipa Ilizarov i dodatni ugradni medicinski materijal se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka